Bluetooth Headset BH 606 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas med
största omsorg. Genom att följa

nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och

alla typer av vätskor kan innehålla

background image

SVENSKA

ämnen som fräter på de elektroniska
kretsarna. Om enheten utsätts för
väta måste den få möjlighet att torka
helt och hållet.

• Använd eller förvara inte enheten i

dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens
rörliga delar och elektroniska
komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan
förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå inte eller

skaka på den heller. Om den
behandlas omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som laddare
eller andra tillbehör. Om någon enhet
inte fungerar som den ska, tar du den till
närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan på
produkter, dokumentation eller
paketering innebär att alla
elektriska och elektroniska

produkter, batterier och ackumulatorer
ska lämnas till en återvinningsstation vid
slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU
och andra länder med separat
sopuppsamling. Kasta inte dessa
produkter med det vanliga
hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till
insamling hjälper du till att undvika

background image

SVENSKA

okontrollerad sophantering och främja
återvinning av material. Mer information
om insamling och återvinning finns hos
produktens återförsäljare, lokala
myndigheter, organisationer som bevakar
tillverkningsindustrin eller hos närmaste
Nokia-representant. Produktens eko-
deklaration eller information om hur du
returnerar en uttjänt produkt finns i den
landsspecifika informationen på
www.nokia.com.