Bluetooth Headset BH 606 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla ned
av/på-knappen i ca 2 sekunder.
Headsetet piper och indikatorlampan
lyser. Headsetet försöker ansluta till
en kopplad telefon.

Om du vill stänga av headsetet håller
du av/på-knappen intryckt i ca 2
sekunder. Headsetet piper och
indikatorlampan stängs av.