Bluetooth Headset BH 606 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Innan du laddar batteriet läser du
Information om batteri och laddare
noggrant.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts av

Nokia för användning med just det här
headsetet. Om andra tillbehör kopplas in
kan telefonens typgodkännande och
garanti bli ogiltiga, dessutom kan det
innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett
vägguttag håller du i kontakten, aldrig i
sladden.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

2. Anslut laddarkabeln till kontakten

för laddaren på headsetet.
Indikatorlampan lyser under
laddningen och headsetet kan inte
användas. Det kan ta upp till 2
timmar att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat

slocknar indikatorlampan. Koppla
ur laddaren från headsetet och
sedan från nätuttaget.

background image

SVENSKA

Om headsetet var anslutet till
telefonen före laddningen ansluts
det igen.

När batteriet är fulladdat har du ca 8
timmars samtalstid eller upp till 280
timmar i passningsläge.

När batteriet är urladdat avger
headsetet en ljudsignal en gång i
minuten och indikatorn blinkar
snabbt.