Bluetooth Headset BH 606 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med

andra enheter

1. Kontrollera att telefonen är

påslagen och att headsetet är
avstängt.

2. Håll ned av/på-knappen i ca 5

sekunder tills indikatorlampan
börjar blinka snabbt.

3. Aktivera telefonens Bluetooth-

funktion och ställ in telefonen på
att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med

påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att para

ihop och ansluta headsetet till
telefonen. I vissa telefoner kan du
behöva göra anslutningen separat
efter hopkopplingen.

När headsetet är anslutet till
telefonen och klart att använda
blinkar indikatorlampan ungefär var
femte sekund.

background image

SVENSKA