Bluetooth Headset BH 606 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet
BH-606 kan du ringa och ta emot
samtal när du är ute och rör på dig.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även telefonens
användarhandbok. Produkten kan
innehålla smådelar. Förvara dem utom
räckhåll för småbarn.