Bluetooth Headset BH 606 - Information om batteri och laddare

background image

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart
batteri som inte kan tas bort. Försök inte
att ta bort batteriet från enheten
eftersom det kan medföra att enheten
skadas. Denna enhet är avsedd att
användas med ström från följande
laddare: AC-3, AC-4, AC-5 och DC-4. De
exakta modellnumren på laddarna kan
variera beroende på vad de har för
kontakt. Kontaktvarianten identifieras
med någon av följande beteckningar: E,
EB, X, AR, U, A, C eller UB. Batteriet kan

laddas och laddas ur hundratals gånger,
men så småningom har det tjänat ut.
Ladda endast batterierna med laddare
som är godkända av Nokia och avsedda
för enheten. Om du använder en icke
godkänd laddare kan det medföra risk för
brand, explosion, läckage eller andra
faror.

Om ett batteri används för första gången
eller om batteriet inte har använts på
länge kan det vara nödvändigt att
ansluta laddaren och sedan koppla ur och

background image

SVENSKA

återkoppla den för att starta laddningen.
Om batteriet är helt urladdat kan det ta
några minuter innan laddningsindikatorn
visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri
som inte används laddas så småningom
ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15
°C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid
extrema temperaturer minskar batteriets
kapacitet och livslängden förkortas. En
enhet med för varmt eller kallt batteri
kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas

prestanda är särskilt begränsade i
temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en skadad laddare.

Viktigt! Batteriets samtals-
och passningstid är bara
uppskattningar och beror på

nätverksförhållanden, vilka funktioner
som används, batteriets ålder och
tillstånd, vilka temperaturer batteriet
utsätts för och flera andra faktorer. Den
tid enheten används för samtal påverkar
passningstiden. På samma sätt påverkas
samtalstiden av hur länge enheten är
påslagen och i passningsläge.