Bluetooth Headset BH 606 - Samtal

background image

Samtal

Använd telefonen som vanligt om du
vill ringa ett samtal när headsetet är
anslutet till den.

Om du vill ringa upp det senast
uppringda numret igen (om telefonen
har stöd för funktionen med
headsetet) trycker du två gånger på
knappen för att besvara/avsluta i
passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om
telefonen har stöd för funktionen med

headsetet) genom att hålla ned
knappen för att besvara/avsluta i 2
sekunder i passningsläge. Fortsätt
enligt anvisningarna i telefonens
användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett
samtal trycker du på knappen besvara/
avsluta. Om du vill avvisa ett samtal
trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen.

Skjut volymknappen uppåt eller nedåt
om du vill ställa in headsetets volym.

Om du vill stänga av eller slå på
mikrofonen under ett samtal trycker
du mitt på volymknappen.

Om du vill växla samtalet mellan
headsetet och en kompatibel telefon
håller du knappen för att besvara/
avsluta (eller på/av-knappen) intryckt
i ca 2 sekunder.

background image

SVENSKA