Bluetooth Headset BH 606 - Slå på eller av

background image

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne
av/på-knappen i ca. 2 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
begynner å blinke. Headsettet forsøker
å koble seg til en sammenkoblet
telefon.

Du slår av headsettet ved å holde inne
av/på-knappen i ca. 2 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
slukker.