Bluetooth Headset BH 606 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at telefonen er på

og at headsettet er av.

2. Hold inne av/på-knappen (ca.

5 sekunder) til indikatorlampen
begynner å blinke i raskt tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

telefonen og angi at den skal søke
etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Tast inn passordet 0000 for å

sammenkoble og koble headsettet
til telefonen. Med enkelte telefoner
må tilkoblingen opprettes separat
etter sammenkoblingen.

Når headsettet er koblet til telefonen
og er klart til bruk, blinker
indikatorlampen hvert 5. sekund.

background image

NORSK