Bluetooth Headset BH 606 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les “Batteri- og laderinformasjon”
nøye før du lader batteriet.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for

bruk med denne modellen. Bruk av andre
typer kan oppheve all godkjenning og
garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
tilbehør, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til

laderkontakten. Under lading lyser
indikatorlampen og headsettet kan
ikke brukes. Det kan ta opptil 2
timer å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp,

slutter indikatorlampen å lyse.
Koble laderen fra headsettet og
deretter fra stikkontakten.

Hvis headsettet var koblet til
telefonen før lading, kobler
headsettet seg til telefonen igjen.

background image

NORSK

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 8 timer taletid eller opptil 280
timer standby-tid.

Når batteriet er utladet, piper
headsettet hvert minutt, og
indikatorlampen blinker i raskt tempo.