Bluetooth Headset BH 606 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet består av følgende deler
som vist på første side: hvit
indikatorlampe (1), ørekrok (2),
volumknapp (3), av/på-knapp (4),
svar-/avslutningsknapp (5), øreplugg
(6), laderkontakt (7) og mikrofon (8).

Før du bruker headsettet må du lade
batteriet og koble det sammen med en
kompatibel telefon.

Deler av enheten er magnetisk.
Metallmaterialer kan trekkes mot
enheten. Plasser ikke kredittkort eller
andre magnetiske lagringsmedier i
nærheten av enheten ettersom
informasjon som er lagret i dem, kan bli
slettet.