Bluetooth Headset BH 606 - Introduksjon

background image

Introduksjon

Med Nokia Bluetooth-headsettet
BH-606 kan du ringe og motta
samtaler når du er på farten.

Les nøye gjennom denne
brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les også brukerhåndboken
for telefonen din. Dette produktet kan
inneholde små deler. Oppbevar dem
utilgjengelig for små barn.