Bluetooth Headset BH 606 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller

tilbakestille

Hvis du vil slette sammenkoblingene
fra headsettet, slår du av headsettet
og holder inne av/på-knappen og
svar-/avslutningsknappen i omtrent
5 sekunder.

Hvis headsettet slutter å fungere selv
om det er ladet, tilbakestiller du

headsettet ved å koble det til en lader
som er koblet til en stikkontakt.