Bluetooth Headset BH 606 - Anrop

background image

Anrop

Du ringer ved å bruke telefonen på
vanlig måte når headsettet er koblet
til telefonen.

Hvis du vil ringe opp igjen det
nummeret du ringte sist (hvis
mobiltelefonen støtter denne
funksjonen med headsettet), og det
ikke allerede er en aktiv samtale,
trykker du to ganger på svar-/
avslutningsknappen.

Hvis du vil aktivere stemmeoppringing
(hvis mobiltelefonen støtter denne

funksjonen med headsettet), og det
ikke allerede er en aktiv samtale,
holder du inne svar-/avslutnings-
knappen i ca. 2 sekunder. Fortsett som
beskrevet i brukerhåndboken for
telefonen.

Du svarer på et anrop eller avslutter en
samtale ved å trykke på svar-/
avslutningsknappen. Du avviser et
anrop ved å trykke to ganger på denne
knappen.

Du stiller inn headsetvolumet ved å
skyve volumknappen opp eller ned.

Hvis du vil slå lyden for mikrofonen av
eller på under en samtale, trykker du
kort midt på volumknappen.

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel telefon ved å holde
inne svar-/avslutningsknappen (eller
av/på-knappen) i 2 sekunder.

background image

NORSK