Bluetooth Headset BH 606 - Batteri- og laderinformasjon

background image

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt,
oppladbart batteri som ikke kan fjernes.
Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra
enheten, da dette kan skade enheten.
Denne enheten er beregnet for bruk med
strømforsyning fra følgende ladere: AC-
3, AC-4, AC-5 og DC-4. Det nøyaktige
modellnummeret for laderen kan variere
avhengig av pluggtypen. Pluggtypen
identifiseres ved hjelp av en av følgende:
E, EB, X, AR, U, A, C eller UB. Batteriet kan
lades og utlades hundrevis av ganger,
men det vil etterhvert bli oppbrukt. Bruk

bare batteriladere som er godkjent av
Nokia og beregnet for bruk med denne
enheten. Bruk av ikke-godkjent lader kan
medføre risiko for brann, eksplosjon,
lekkasje eller andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang,
eller hvis batteriet ikke har vært brukt i
en lengre periode, kan det være
nødvendig å koble til laderen og deretter
koble den fra og til igjen for å starte
ladingen. Hvis batteriet er fullstendig
utladet, kan det ta noen minutter før
ladeindikatorlampen lyser.

background image

NORSK

Ta laderen ut av kontakten og enheten
når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading
kan forkorte batteriets levetid. Hvis et
fullt oppladet batteri ikke brukes, lades
det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i
temperaturer mellom 15 °C og 25 °C.
Ekstreme temperaturer reduserer
kapasiteten og levetiden til batteriet.
Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,
kan det hende at enheten ikke fungerer i
en kortere periode. Batteriytelsen er
spesielt begrenset i temperaturer godt
under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes
for ild. Batterier kan også eksplodere hvis
de er skadet.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Viktig: Batteriets taletid og
standby-tid er bare anslag og
avhenger av nettverksforhold,

funksjonene som brukes, batteriets alder
og tilstand, temperaturene som batteriet
utsettes for og mange andre faktorer.
Hvor lenge enheten brukes til samtaler,
har innvirkning på standby-tiden. På
samme måte påvirkes taletiden av hvor
lenge enheten er slått på og er i
ventemodus.