Bluetooth Headset BH 606 - Inleiding

background image

Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Headset
BH-606 kunt u telefoongesprekken
voeren terwijl u onderweg bent.

Lees deze gebruikershandleiding
aandachtig door voordat u de headset
gebruikt. Lees ook de
gebruikershandleiding van de
telefoon. Dit product kan kleine
onderdelen bevatten. Houd ze buiten
het bereik van kleine kinderen.