Bluetooth Headset BH 606 - Gesprekken

background image

Gesprekken

Nadat de headset met de telefoon is
verbonden, kunt u bellen door de
telefoon te gebruiken zoals u dat
gewend bent.

Als u het nummer dat u het laatst hebt
gebeld, opnieuw wilt kiezen
(vooropgesteld dat de telefoon
nummerherhaling met de headset

ondersteunt), drukt u tweemaal op de
toets voor beantwoorden/beëindigen
wanneer u niet in gesprek bent.

Als u spraakgestuurde nummerkeuze
wilt activeren (vooropgesteld dat de
telefoon deze functie met de headset
ondersteunt), houdt u de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt wanneer u niet
in gesprek bent. Volg verder de
beschrijving in de gebruikers-
handleiding van de telefoon.

U kunt een gesprek aannemen of
beëindigen door op de toets voor
beantwoorden/beëindigen te drukken.
U kunt een oproep weigeren door
tweemaal op deze toets te drukken.

background image

NEDERLANDS

Als u het volume van de headset wilt
aanpassen, schuift u de
volumeregelaar omhoog of omlaag.

Druk op het midden van de
volumeregelaar om het geluid van de
microfoon tijdens een gesprek in of uit
te schakelen.

U kunt tijdens een gesprek schakelen
tussen de headset en een compatibele
telefoon door de toets voor
beantwoorden/beëindigen (of de aan/
uit-toets) ongeveer 2 seconden
ingedrukt te houden.