Bluetooth Headset BH 606 - In- en uitschakelen

background image

In- en uitschakelen

U schakelt de headset in door de aan/
uit-toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt te houden. U hoort dan een
piepsignaal en het indicatorlampje
begint te branden. De headset
probeert nu verbinding te maken met
een gekoppelde telefoon.

U schakelt de headset uit door de aan/
uit-toets ongeveer 2 seconden

ingedrukt te houden. U hoort dan een
piepsignaal en het indicatorlampje
wordt uitgeschakeld.