Bluetooth Headset BH 606 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen

korvalle

Liu'uta korvasanka korvasi taakse ja
suuntaa HF-laite suutasi kohti (9 ja

10). Työnnä kuuloke varovasti
korvaasi. Jos haluat käyttää HF-
laitetta vasemmalla korvalla, irrota

background image

SUOMI

korvasanka (11), käännä sitä ja työnnä
se paikalleen (12).