Bluetooth Headset BH 606 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

laitteen palauttaminen
alkutilaan

Jos haluat poistaa pariliitokset HF-
laitteesta, katkaise HF-laitteesta virta

background image

SUOMI

ja pidä virtanäppäintä sekä vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka
sen akku on ladattu, palauta HF-laite
alkutilaansa kytkemällä se
pistorasiaan kytkettyyn laturiin.