Bluetooth Headset BH 606 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai

katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä
painettuna noin kahden sekunnin
ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni,

background image

SUOMI

ja merkkivalo syttyy. HF-laite yrittää
muodostaa yhteyden sen kanssa
pariksi liitettyyn puhelimeen.

Katkaise virta pitämällä
virtanäppäintä painettuna noin
kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta
kuuluu merkkiääni, ja merkkivalo
sammuu.