Bluetooth Headset BH 606 - HF-laitteen liittäminen pariksi

background image

HF-laitteen liittäminen pariksi

1. Varmista, että puhelimeen on

kytketty virta ja että HF-laitteesta
on katkaistu virta.

2. Pidä virtanäppäintä painettuna

(noin viiden sekunnin ajan), kunnes
merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön

puhelimessa ja aseta puhelin
etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite löytyneiden

laitteiden luettelosta.

5. Anna salasana 0000, jotta HF-laite

liitetään puhelimen pariksi ja
niiden välille muodostuu yhteys.
Joissakin puhelimissa yhteys on
muodostettava erikseen pariksi
liittämisen jälkeen.

Kun HF-laitteen ja puhelimen välille
on muodostettu yhteys ja HF-laite on
käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu noin
viiden sekunnin välein.