Bluetooth Headset BH 606 - Oprettelse af en binding til headsettet

background image

Oprettelse af en binding til

headsettet

1. Kontrollér, at telefonen er tændt,

og at headsettet er slukket.

2. Hold tænd/sluk-tasten nede (i ca.

fem sekunder), indtil indikatoren
begynder at blinke hurtigt.

3. Aktivér telefonens Bluetooth-

funktion, og indstil den til at søge
efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at

oprette en binding og oprette
forbindelse mellem headsettet og
telefonen. På nogle telefoner skal
du oprette forbindelsen separat,
efter at der er oprettet en binding.

Når headsettet tilsluttes en telefon, og
det er klar til brug, blinker indikatoren
ca. hvert 5. sekund.

background image

DANSK