Bluetooth Headset BH 606 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs afsnittet Oplysninger om batteri
og oplader grundigt, før batteriet
oplades.

Advarsel! Brug kun opladere,
der er godkendt af Nokia til
brug sammen med denne

model. Brug af andre typer kan være
farlig og kan medføre, at en eventuel
godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra
tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i
ledningen.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Slut opladerkablet til

opladerstikket. Under opladningen
lyser indikatoren, og headsettet
kan ikke bruges. Det kan tage op til
to timer at oplade batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet,

holder indikatoren op med at lyse.
Tag opladerstikket ud af headsettet
og derefter ud af stikkontakten.

background image

DANSK

Hvis headsettet var tilsluttet
telefonen før opladningen,
genoprettes forbindelsen.

Det fuldt opladte batteri har strøm til
op til 8 timers taletid og 280 timers
standbytid.

Headsettet bipper hvert minut, og
indikatoren blinker hurtigt, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.