Bluetooth Headset BH 606 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller

nulstilling

Hvis du vil slette bindings-
indstillingerne, skal du slukke
headsettet og holde tænd/sluk-tasten
og besvar/afslut-tasten nede i ca. fem
sekunder.

Hvis headsettet holder op med at
virke, selvom det er opladet, og du vil
nulstille det, skal du sætte headsettet i
en oplader, som er forbundet med en
stikkontakt.