Bluetooth Headset BH 606 - Opkald

background image

Opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge telefonen på normal vis, når den
er tilsluttet headsettet.

Hvis du vil ringe op til det sidste
nummer, som du har ringet til
(forudsat at telefonen understøtter
denne funktion med headsettet), skal
du trykke på besvar/afslut-tasten to
gange, når der ikke er nogen
igangværende opkald.

Hvis du vil aktivere stemmestyrede
opkald (forudsat at telefonen
understøtter denne funktion med
headsettet), skal du holde besvar/
afslut-tasten nede i ca. to sekunder,
når der ikke er nogen igangværende
opkald. Fortsæt som beskrevet i
brugervejledningen til telefonen.

Tryk på besvar/afslut-tasten for at
besvare eller afslutte et opkald. Hvis
du vil afvise et opkald, skal du trykke
to gange på tasten.

Skub lydstyrketasten op eller ned for
at justere headsettets lydstyrke.

Hvis du vil slå mikrofonen til eller fra
under et opkald, skal du trykke midt på
lydstyrketasten.

Hvis du vil overføre et opkald mellem
headsettet og en kompatibel telefon,
skal du holde besvar/afslut-tasten

background image

DANSK

(eller tænd/sluk-tasten) nede i ca. to
sekunder.